Teknologiat

Hyödynnämme moderneja ja hyväksi havaittuja teknologioita

 • Ohjelmistokehitys

  Angular

  Frontend-ohjelmistokehityksemme pohjautuu Googlen kehittämään avoimen lähdekoodin Angular-ohjelmistokehykseen.


 • Prosessit

  Azure DevOps

  Projektiemme hallinnointi tapahtuu Azure DevOps Boards -toiminnossa, jossa hallinnoimme backlogiamme. Käytämme lisäksi Azure DevOps Pipelines -työkalua CI/CD -suoritteissamme.


 • Ajoympäristöt

  Docker

  Hyödynnämme Docker-alustaa sellaisten ratkaisujen toteutuksessa, jotka vaativat poikkeuksellisia riippuvuuksia ja joiden suoritus halutaan eriyttää muista toteutuksista.


 • Versionhallinta

  GitHub

  Hyödynnämme GitHub-alustaa versionhallinnassa ja olemme toteuttaneet myös useita avoimen lähdekoodin ratkaisuja.


 • Arkkitehtuuri

  Microsoft Azure

  Automaatio- ja integraatioympäristömme alustana toimii Microsoft Azure, jonka avulla voimme tehdä kehitystyötä tietoturvallisesti, mutta skaalautuen myös tulevaisuuden tarpeisiin. Suurin osa toteutuksistamme pyörii Azure Functions -teknologian päällä.


 • Tietokannat

  MongoDB Atlas

  Integraatiopalveluiden ja automaatioalustamme taustalla toimii tietoturvallinen ja skaalautuvat NoSQL-tietokantaratkaisu.


 • Ajoympäristöt

  Node.js

  Suoritamme JavaScript -koodia alustariippumattomassa Node.js ympäristössä. Hyödynnämme laajaa ekosysteemiä myös varmistaaksemme tehokkaat kehityskäytännöt.


 • Automaatioalusta

  Rantalainen Flow

  Kaikki toteutuksemme ovat yhteydessä kehittämäämme Rantalainen Flow -automaatioalustaan. Automaatioalustan avulla saamme monitoroitua integraatioiden toimintaa sekä selvitettyä mahdolliset ongelmatilanteet tehokkaasti.


 • Ohjelmointikielet

  TypeScript

  Teemme kehitystyötä TypeScriptillä, joka on JavaScriptiin perustuva vahvasti tyypitetty ohjelmointikieli. TypeScriptin käyttö mahdollistaa yhdenmukaisen koodipohjan sekä taustaprosesseissa, että esimerkiksi frontend-kehityksessä.